Telvin

Erkan Oğur 1995 yılında İlkin Deniz ve Turgut Alp Bekoğlu ile biraraya gelip Telvin'i kurdular ve müzikle ilgili arayışlarını birlikte sürdürmeye başladılar.

Bu arayış 'telvin' kavramının müzikteki ifadesi idi. 10 yıl boyunca aralıklarla, gerek ulusal ve uluslararası festivallerde,gerekse performans  mekanlarında müziklerini icra ettiler. 2006 yılında ilk albümlerini yayınladılar.

Telvin, renkler anlamına geliyor. Tasavvuf erbabı, halden hale geçmeye, karar haline doğru yürüyüşe telvin diyor.

Yunus Emre'nin telvini anlattığı şiirindeki gibi ;

"Hak bir gönül virdi bana ha dimeden hayrân olur

Bir dem gelür şâdi olur bir dem gelür giryân olur"

(insan ruhunun kendi içinde, kutuplar arasında çalkanışı tasvir edilmiştir. Mısra başındaki  "bir dem" kelimesi, ruhun durmadan değiştiğini anlatır.)

 Tutku, korku, aşk, hırs, nefs gibi insani zaaflardan, egolardan arındığınız noktada hâlâ müzik varsa, bu saf müziktir . Temalar, kainattaki müzik enerjisinin Anadolu’ya hediye edilen kısmına dayalı  olarak biçimlenip, geniş doğaçlamalariçeren kendine özgü tavrıyla halden hale geçmeyi ifade etmiş, yaşamımızdaki müzik hallerinin de bir ifadesi olmuştur.

Telvin hem iddaasız hem de sınırsızdır.

-Telvin bir mekan ise biz kapısını dışardan çaldık. Şans eseri kapı açıldı. İçeri girdik ve kapı üzerimize kapandı. .. içeride kaybolduk. Dışarıya açılan kapıyı arıyoruz.

Müzik geçmişe ait bir olgudur... gelecekte müzik tabiki olacaktır ama gelecekteki müziğin varlığı geçmişine bağımlıdır.

Etkinlik Programı

20:30 Kapı Açılış
21:30 Telvin

Konum